phone

Kontakt

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" S.A.
ul. św. Michała 100
61-005 Poznań
NIP: 782-17-30-967
Sąd Rejonowy w Poznaniu, nr KRS: 0000052106
Kapitał akcyjny: 737300 zł opłacony w całości
REGON 630395870
tel. centrala:
600 994 713
698 627 873
539 141 973

tel. sekretariat:
600 994 713
698 627 873
539 141 973

e-mail:
sekretariat@chemiapoznan.pl
tel. dział handlowy:
61 871 58 52 lub 61 871 58 57
e-mail:
handlowy@chemiapoznan.pl
tel./fax:
61 877 10 60
61 871 58 55

Oddział Kalisz:
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" S.A.
ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
Sąd Rejonowy w Poznaniu, nr KRS: 0000052106
Kapitał akcyjny: 737 300 zł

tel.: 62 765 98 00
fax: 62 765 98 23
e-mail: kontakt@chemia.kalisz.pl
WWW: www.chemia.kalisz.pl

Działy Handlowe:
- 61-005 Poznań, ul. św. Michała 100, tel.: 61 871 58 80, 61 871 58 90
- 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 35-37, tel. 62 765 98 24